Gian lận điện thoại T-Mobile, 2 người Việt hầu tòa

Gian lận điện thoại T-Mobile, 2 người Việt hầu tòa Một còn ở Boston và một còn ở Waltham, và hai đều là người Việt Nam, đã bị tuyên án…source