Hài Hay 2017 Việt Hương, Huỳnh Lập, Xuân Nghị, Hữu Tín – Hài Việt Hương Bà Già Bá Đạo

Hài Hay 2017 Việt Hương, Huỳnh Lập, Xuân Nghị, Hữu Tín – Hài Việt Hương Bà Già Bá Đạo Ý tưởng : Nghệ sỹ Việt Hương – Giám đốc sản xuất…
=================nguồn

38 Nhận xét

  1. kiểu câu chuyện trong phim như vầy quá nhiều r… coi vẫn đoán được nội dung dễ dàng… lâu lâu mất cười vì một số chi tiết nhỏ thôi…😊

  2. tr giờ này đăng lại!

  3. tr giờ này đăng lại!

Comments are closed.