Hải quân Anh-Mỹ hợp tác tuần tra bảo vệ tầu bè tại eo biển Hormuz

Điểm tin trong ngày 06/8/19:
-Hải quân Anh-Mỹ hợp tác tuần tra bảo vệ tầu bè tại eo biển Hormuz
-Nhiều quốc gia cảnh cáo công dân khi du lịch…nguồn nguoiviettv