Hải quan Mỹ bắt người Việt buôn lậu chim quý từ Việt Nam vào Mỹ

Hải quân Mỹ bắt người Việt vận chuyển chim quý từ Việt Nam vào Mỹ Tờ Los Angeles Times đưa tin cảnh sát đã bắt giữ Kurtis luật 49 tuổi sinh…

source