Việt Hương – Làm Móng Dạo Bá Đạo

Bạn đang xem “Hài Việt Hương – Làm Móng Dạo Bá Đạo” trên POPS TV – Kênh giải trí hàng đầu Việt Nam ▻ Xem hài mới trên POPS TV: …Nguồn

50 Nhận xét

  1. đi khám bệnh mà bà việt hương nói nhiều quá nên bác sĩ bảo phát biểu linh tinh
    ✋✋✋✋
    👄👄👄👄

  2. Bà Việt Hương con bé Sáu nó không biết thì nói nhẹ nhàng tí xíu đi đã người ta đã là sinh viên rồi thì người ta có biết gì đâu mà cứ chưởi vô mặt người ta

  3. 🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞

  4. 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌴🌴🌵🌴🌵🌴🌴🌴🌵🌾🌿☘🍀🍉🍉🍇🍃🍂🍂🍁🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍇🍇🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍈🍏🍏🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🍐🍉🍉🍉🍊🍉🍉🍊🍉🍐🍉🍉🍐🍐🍐🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍅🍓🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍍🍌🍌🍌🍌🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍊🍊🍊🍊🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🌰🌰🌰🌰🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🧀🍖🍖🍖🍗🍔🍟🍖🍖🍖🍖🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍜🍜🍜🍜🍤🍣🍤🍤🍤🍤🍣🍤🍤🍣

Comments are closed.