Hành khách Việt bị phạt vì mang 63 Tổ Yến sang Mỹ giấu trong hành lí

Hành khách Việt bị phạt vì mang 63 Tổ Yến sang Mỹ giấu trong hành lí Một hành khách từ Việt Nam chưa xác định danh tính, khai báo một số mặt…

+++++++++++++++++++++++++

source