Harris Health System Locations


By Mai Bảo
https://www.facebook.com/groups/NguoiVietHouston/permalink/1385572524851213/

Harris Health System Locations

Viết lại ngắn ngắn chút cho thẻ vàng, medicaid, chip. Ai thích thì đọc, không thích thì …. đừng đọc. Trong bài có số phone trực tiếp của Thẻ Vàng, Medicaid, CHIP …..

*****
A. “Thẻ vàng”:
“Thẻ vàng” mà tên chính thức hiện nay là financial assistance program (chương trình trợ giúp y phí) của Harris Health System. Trước kia harris health system có tên là Harris County Hospital District (HCHD) và thẻ vàng là tên cũ của chương trình và đã được sử dụng khoảng 30 năm trước khi chính thức trở thành Financial Assistance Program như hiện nay. Do chữ “Thẻ vàng” hay “Gold Card” quá thông dụng nên nhiều người biết đến hơn.

Harris health system có 1 hệ thống bệnh viện nằm rải rác trong Harris County bao gồm 3 bệnh viện lớn
(Hospital) và khoảng 24 trung tâm khám bệnh (Primary Care) cho người lớn và trẻ em mà họ gọi là clinic hay health center. https://www.harrishealth.org/en/services/locations/pages/default.aspx

Thẻ vàng là chương trình trợ giúp y phí của harris health system nhằm giúp giảm chi phí y tế cho các dịch vụ được sử dụng trong hệ thống bệnh viện quận. Chương trình này được dành riêng cho cư dân quận hạt Harris mà thôi. Chương trình có nhiều cấp giúp đỡ khác nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, thu nhập và số người trong gia đình cùng 1 số điều kiện khác như tình trạng di trú, bảo hiểm, nơi cư trú …

Muốn nằm trong plan 1 hay plan 2 thì income phải nằm trong guideline của harris health system. Bạn có thể check ở đây để biết chính xác luôn cho trường hợp của mình  https://www.harrishealth.org/en/patients/access-care/pages/eligibility-calculator-harris-self100.aspx
Ngoài ra phải:
1. Sống trong Harris County. Cần 1 bằng chứng trong vòng 60 days như utilities bills, bank statement …
2. Tình trạng di trú phù hợp như quốc tịch, thẻ xanh, thẻ đi làm, visa hết hạn, không có giấy tờ. Xin lưu ý là 1 số visa code sẽ không qualified cho thẻ vàng như du học, du lịch, lao động hợp tác ….
3. Nếu có bảo hiểm thì bảo hiểm phải có contract với thẻ vàng. Medicaid, CHIP, Medicare, Obamacare, private insurance, group insurance, VA … https://www.harrishealth.org/en/patients/insurance/pages/default.aspx
4. Cung cấp đầy đủ thông tin của hộ gia đình của mình, bản copy, và điền những mẫu đơn cần thiết. Có thể xem thêm những yêu cầu căn bản ở đây:
https://www.harrishealth.org/en/patients/access-care/eligibility-card/pages/default.aspx
https://www.harrishealth.org/en/patients/access-care/eligibility-card/pages/eligibility-requirements.aspx

Liên lạc trực tiếp với “Thẻ Vàng”: 713-566-6509 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Muốn lấy hẹn khám bệnh khi đã có “Thẻ Vàng”: 713-526-4243. Cả 2 lines đều có nhân viên nói tiếng Việt hoặc có thông dịch viên miễn phí.
Đừng sợ vì tiếng Anh không giỏi. Khi cần nhân viên harris health system, ngay cả trong bịnh viện cũng sẽ cung cấp người thông dịch (qua phone) cho quí vị và hoàn toàn miễn phí.

B. CHIP, Medicaid, TP40, CP, SNAP
Khác với thẻ vàng là thẻ vàng chỉ dành riêng cho cư dân quận Harris. Medicaid, CHIP, SNAP, CP, TP40, TANF … là những chương trình của tiểu bang TX nên sẽ không bị giới hạn bởi nơi mình sống. Miễn sau mình sống tại TX và hội đủ điều kiện là mình có thể được hưởng những chương trình này.
Mỗi chương trình sẽ có 1 set luật riêng, nhưng về căn bản là giống nhau. Tất cả những chương trình của tiểu bang hay thẻ vàng của quận Harris đều dành cho người có income thấp và tài sản thấp. Nhưng thẻ vàng chỉ check tới tài sản khi mình có Medicare. Sau khi có chương trình ObamaCare thì chương trình Medicaid và CHIP không check tài sản như trước kia nữa. Tuy nhiên, nếu income của gia đình nằm ở mức cao của CHIP, nhân viên HHSC có thể check tài sản mình. Họ cũng có thể từ chối hồ sơ với lý do mình có nhiều tài sản. Trong trường hợp đó, mình có thể khiếu nại. Chương trình TP40 và CP đều không có check tài sản. Chương trình SNAP, TANF, và 1 số chương trình khác như TP30 (emergency Medicaid), medicaid cho người lớn sẽ check tài sản.
1. Medicaid, CHIP cho trẻ em:
i. Không bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ nhưng phải có SS và thẻ xanh. Visa có đóng dấu của sở di trú lúc mới qua cho những người diện di dân hay bảo lãnh cũng có thể làm được nhưng thời gian gần đây những hồ sơ này hay bị từ chối. Cũng vậy, mình cần biết chút chút để có thể gọi lên khiếu nại.
ii. Income phải dưới mức qui định của từng chương trình.
Quí vị có thể check sơ sơ ở đây:
https://www.benefits.gov/benefits/browse-by-state
https://www.benefits.gov/benefits/browse-by-state/state/184

Mình thì lâu lâu mình sẽ check ở đây cho Texas .
(Thông thường income guideline cho Medicaid, CHIP họ sẽ update vào đầu năm matching với Obamacare. Foodstamp thì họ sẽ update vào tháng 10 mỗi năm. Thẻ vàng thì đầu tháng 3 hàng năm)
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/texas-works-handbook
chính xác hơn là ở chổ này
https://hhs.texas.gov/laws-regulations/handbooks/part-c-appendix/twh-c-100-income-limits-and-proration-charts

iii. Chứng minh địa chỉ: (Children Medicaid và CHIP)
Với tiểu bang thì họ sẽ check được nếu mình đã ở địa chỉ đó 1 thời gian nên mình không nộp bill hay những bằng chứng khác thì cũng được. Nhưng, nếu mình mới qua hay mới đổi địa chỉ mới thì đa số thời gian họ sẽ yêu cầu mình chứng minh.

2. TP40, CP cho người đang mang thai:
i. TP40: Cho người đang mang thai muốn được chương trình Medicaid bầu thì phải có:
• Quốc tịch Mỹ, hoặc thẻ xanh diện refugee (tị nạn chính trị), thẻ xanh nhưng đóng thuế đủ 10 năm hoặc chồng đóng thuế đủ 10 năm. Trong trường hợp chồng đóng thuế đủ 10 năm thì cần nhắc case worker để họ fill out giúp mình cái form request cho mình ăn theo chồng trong trường hợp này. Ngoại lệ: Có trường hợp người phụ nữ chưa có quốc tịch, thẻ xanh mới qua hay 1 số trường hợp cá biệt không có giấy tờ nhưng vẫn được TP40 vì nhân viên làm lộn, hay do outreach rep của các cơ quan non-profit giúp và làm dữ tại local office nên …
• Income nằm trong limit guideline cho TP40
• Bill hoặc chứng minh về địa chỉ đang sống
• Giấy khám bác sĩ báo khi nào sanh (estimate due date) hoặc tờ self-declare tức mình tự thử và đoán được ngày sanh nhưng vì lý do này, lý do kia chưa đi khám thai được (không có tiền)
P.S. Đây chỉ là những yêu cầu cơ bản. Dĩ nhiên cũng có những cách khác giúp mình chứng minh nhất là trong trường hợp cần chứng minh income và địa chỉ.
ii. CP: Gần giống như những yêu cầu của TP40. Chỉ khác ở chổ là income cho CP cao hơn TP40 và không có thẻ xanh hay quốc tịch vẫn xin được. Tức là ngoại trừ những người vì income cao hơn TP40 và vẫn chưa quá mức CP thì được chuyển sang CP; thì còn 1 số vẫn nhận được chương trình CP miễn sao income không vượt qua mức giới hạn của chương trình. Vấn đề tình trạng di trú sẽ không được đặt ra. Lý do là tính nhân đạo của chương trình. CP sẽ chăm lo sức khoẻ và sự phát triển của bào thai. Do đó chúng ta sẽ thấy có những người có bầu đi du lịch sang Mỹ và xin CP để sanh con. Đứa bé sinh ra sẽ có quốc tịch Mỹ; hay những người cư trú bất hợp pháp xin được CP.

P.S. TP40 cover cho cả mẹ lẫn bào thai trong khi CP chỉ cover cho bào thai.

3. SNAP, TANF, TP30, …
Những chương trình này cũng của tiểu bang Texas. Ngoài chuyện họ sẽ check về di trú, nơi cư trú, income thì họ có thể check thêm resources (tài sản) và living arrangement tức là chi tiêu trong cuộc sống của mình.
https://www.fns.usda.gov/snap/eligibility#Income

Điện Thoại để biết thêm là: 211 hoặc www.yourtexasbenefits.com

4. SSI và MSP (medicare saving program)
SSI là chương trình cộng tác giữa liên bang và tiểu bang. Liên bang thông qua sở an sinh xã hội sẽ duyệt hồ sơ SSI. Nếu được chấp thuận thì họ sẽ chuyển hồ sơ sang cho tiểu bang. Lúc đó tiểu bang Texas sẽ cấp Medicaid cho người đó. Trong khi đó hồ sơ xin MSP sẽ được tiểu bang chịu trách nhiệm duyệt. Dĩ nhiên từng chương trình sẽ có yêu cầu riêng.
Thí dụ:
SSI yêu cầu muốn nộp đơn xin thì phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh trước 8/23/96, hoặc thẻ xanh đóng thuế đủ 40 quarter trở lên. 65 tuổi hoặc hơn hoặc được SS office chuyển sang do hội đủ điều kiện SSD nhưng không có đóng đủ thuế và income hấp, tài sản thấp.

MSP yêu cầu đầu tiên là phải có Medicare, sau đó income và tài sản nằm trong mức cho phép là được.

***************
Q&A:

Khi nào thì tôi nhận được thẻ vàng?
Nhân viên duyệt đơn thẻ vàng của Harris health system có 2 tuần kể từ ngày họ nhận được hồ sơ của quí vị để xét duyệt và trả lời cho quý vị.
Hơn 5 năm nay, harris health system không còn gởi thẻ nhựa hay thẻ giấy như trước kia mà chỉ còn gởi thơ báo cho biết hồ sơ cùa mình mà thôi. Có thể là thơ được chấp thuận, thơ yêu cầu bổ túc hồ sơ, thơ chấp thuận với yêu cầu điền đơn thêm cho 1 số chương trình khác như Medicaid, chip ….
Tôi xin thẻ vàng có ảnh hưởng tới người bảo trợ, bảo lãnh tôi sang Mỹ hay không?
Xin thưa là theo luật hiện nay là không. Thẻ vàng, Medicaid cho trẻ em, CHIP cho trẻ em, CHIP bầu, WIC hiện không tính tới sponsorship.

Nếu tôi có Medicare, có bảo hiểm Obamacare, bảo hiễm từ hãng xưởng mà tôi muốn xin thêm thẻ vàng có được không và có lợi gì cho tôi hay không?
Nếu tôi không có đi làm thì tôi phải làm sao? Tôi cần nộp gì để chứng minh?
Nếu tôi không có đứng tên bill trong nhà thì làm sao có thể chứng minh tôi sống ở đó?
Nếu tôi có con nhỏ dưới 19 tuổi ….
Nếu tôi trên 65 tuổi ….
Nếu tôi thất nghiệp ….
Nếu tôi có foodstamp, housing ….
Tôi có thẻ vàng plan 1, plan 2 mà tại sao tôi bị bill của thẻ vàng?
Tôi nghe nói lấy hẹn thẻ vàng khó quá và lâu quá, khám bệnh cũng lâu nữa?
Plan 4 là trả 100%, vậy làm thẻ vàng plan 4 để làm gì? có lợi gì cho tôi không?
Muốn apply thẻ vàng thì tôi cần làm gì? Có thể điền đơn online không?

C. WIC, free lawyer, free phone, utility help (CEAP or Lite-up Texas), housing, unemployed, obamacare


Source