Heart Cyclone Nail Art

Bởi Sandi Ball
Một bài học hướng dẫn về móng gồm có những cơn lốc xoáy trái tim nóng và dễ thương! Thiết kế nghệ thuật móng này thật dễ dàng để tạo ra. Chúng tôi hy vọng bạn cung cấp cho thiết kế móng tự làm một thử tại …
source

35 Nhận xét

  1. The neon pink polish is SO CUTE!!! It has a bow on the cap!!!😍💖💕 Miri's designs are always super SWEET!!!👏👏😻💗💞💘

  2. There seems to be a legend that Sandi will reply to you if you comment "There's a legend that Sandi will reply to you if you're early." I hope I'm early enough.Someone needs to test the legend!

Comments are closed.