Hoạt động của người Việt tại Paris Quận 13 | 4K

Pháp là một quốc gia rất đông người Việt sinh sống. Tại Quận 13 là nơi có nhiều người Việt buôn bán và làm ăn rất tấp nập. Xin mời các…

+++++++++++++++++++++++++

source