Học sinh gốc Việt được vào Học Viện Không Quân qua đề cử của DB Lou Correa

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 22/05/2020
-TT Trump nói sẽ không đóng cửa nước Mỹ nếu có đợt nhiễm COVID-19 thứ nhì
-California không thể mở lại trường…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.