Houston bắt khẩn cấp 10 người gốc Việt trồng cỏ trong nhà thuê mướn

Houston bắt khẩn cấp 10 người gốc Việt trồng cỏ trong nhà thuê mướn Một chiến dịch do DEA tiến hành nhắm vào việc khám xét vài chục căn…

+++++++++++++++++++++++++

source