How to use nails foils easy. Cách làm “foils design” đơn giản, nhanh

Quét một lớp mỏng BASE GEL polish, (base gel hãng nào cũng được). Hơ đèn UV LED 30 giây, xong desgin các kiểu mà…
=================source

2 Nhận xét

Comments are closed.