Hướng dẫn các bước làm dipping powder

Hi mọi người, Hôm nay Nisa sẽ hướng dẫn cho mọi người các bước để làm một bộ móng dipping powder. Hi vọng mọi người thích clip này cảu Nisa. Cám ơn…source