Hướng dẫn cách đắp fullset sao cho tròn và không bị tràn cuticle

I created this video with the YouTube Video Editor (https://www.youtube.com/editor)

source