Hướng dẫn cách gắn típ sao cho chắc

Chào mọi người, Hôm nay Nisa sẽ bày cho mọi người một cách để gắn típ chắc không bị rơi. Chúc mọi người làm tốt và học tốt. Cảm ơn mọi người…source