Hướng dẫn đắp bột búp bê

Hướng dẫn đắp bột nổi búp bê Đắp bột búp bê các bạn sẽ sử dụng bút đắp bột cỡ to hơn so với hoa bột nổi; kỹ thuật yêu cầu tỉ mỉ hơnvì…source