Hướng dẫn đắp móng bột design tone xanh lá

Quy trình đắp form móng bột đầy đủ bao gồm những bước nào? – Khách hàng muốn design nail màu xanh là có thể lựa chọn những cách trang trí nào?source