Hướng dẫn kỹ thuật Massage – Chà gót chân

Chuyên đề massa chà gót chân với những ứng dụng kỹ thuật sau: Tẩy da chết bắp chân Massage giảm đau nhức chân Cạo gót chân bằng dao lam…source