Hướng dẫn làm nails cơ bản #4: Các dụng cụ cơ bản để làm nails

Xin chào mọi người, Hôm nay Nisa sẽ chia sẻ cho mọi người các dụng cụ cơ bản để làm nails. Nếu có gì thiếu sót xin mọi người đóng góp ý kiến nhé….source