IMMIGRATION VISA – LUẬT DI TRÚ ÚC ĐÃ THAY ĐỖI LỚN – Cuộc sống Úc vlog

CHIA SẼ VỀ ĐỊNH CƯ ÚC . KẾT HÔN ÚC . CUỘC SỐNG Ở ÚC, DU HỌC ÚC , CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ÚC.source

5 Nhận xét

  1. con có bằng ielts 7.0 nhưng từ h đến lúc nộp hồ sơ xin quốc tịch thì bằng hết hạn r, k biết có đc tính k hả chú

  2. cô cứ nghĩ con sang cách nay 3 năm lúc đó chưa ra luật mới thì con vẫn được hưởng chính sách cũ chứ nhỉ

  3. cô thích vlog của con cũng như vlog của Dương trung Hiếu – Trương Thắng ở Mỹ phản ảnh trung thực để mọi người Việt Nam hiểu được cuộc sống ở nước ngoài thăng trầm vất vả như thế nào

  4. mấy hôm nay cô lu bu (sang với cháu ở Singapore mấy hôm ) nên không xem được vlog của con

Comments are closed.