Indonesia trả lại hơn 200 tấn rác cho Úc – ĐTBS 9/7/2019

-Indonesia trả lại hơn 200 tấn rác cho Úc
-Bị chê là ‘kém cỏi,’ TT Trump dọa ‘không nói chuyện’ với đại sứ Anh
-Một thiếu niên ở Arizona bị…nguồn nguoiviettv