Ít nhất 900 trẻ dưới 12 tuổi ở Pakistan nhiễm HIV vì bác sĩ dùng lại kim tiêm

Điểm tin buổi sáng 28/10/2019:
-Dân biểu Katie Hill, đưa ra thông báo từ chức giữa những cuộc điều tra đạo đức
-Ít nhất 900 trẻ dưới 12…nguồn nguoiviettv