Kêu Gọi Làm Bồi Thẩm Đoàn (Jury Summon)Thông tin hữu ích cho những ai đang có …


Kêu Gọi Làm Bồi Thẩm Đoàn (Jury Summon)

Thông tin hữu ích cho những ai đang có quốc tịch Mỹ sẽ được chính phủ Hoa Kỳ chọn (select) để mời đến toà và chọn ra 12 người làm bồi thẩm đoàn xét xử. Nếu quý vị nhận được lá thư mời đến toà mà không đi thì sẽ bị phạt từ $100 tới $1,000 mỹ kim. Còn nếu quí vị nào khai báo lý do miễn đi không đúng sự thật (files a false claim of exemption from jury service) thì cũng sẽ bị phạt từ $10 tới $100 mỹ kim.

Đây là lý do cho quý vị nếu nằm trong trường hợp dưới đây thì gọi báo với toà để miễn đi (Exemptions from Jury Service):

– Nếu quý vị dưới 18 tuổi.
– Nếu quý vị trên 70 tuổi.
– Nếu quý vị không cư ngụ trong vùng (city limit).
– Nếu quý vị không có quốc tịch Mỹ.
– Nếu quý vị tâm thần không ổn (You are not of sound and mind or of good moral character).
– Nếu quý vị không biết đọc hay viết bằng tiếng Anh.
– Nếu quý vị đã được mời làm bồi thẩm đoàn trong vòng 3 tháng qua cho tòa County hoặc trong vòng 6 tháng qua cho toà District.
– Nếu quý vị phạm tội ăn cắp vặt (misdemeanor theft) hoặc trọng án hình sự (a felony).
– Nếu người được mời qua đời (deceased) thì gửi lại cho toà và báo cho toà biết.
– Nếu quý vị có con dưới 12 tuổi không có người lớn ở nhà giữ trẻ cho quý vị đi.
– Nếu quý vị còn đang là học sinh.
– Nếu quý vị là cảnh sát hoặc làm việc trong nội viện hay hạ viện cho chính phủ (Senate, House of Representative or Legislative branch).
– Nếu quý vị giữ trẻ hay lo cho người lớn tuổi.
– Nếu quý vị đã làm bồi thẩm đoàn cho toà nhỏ (Municipal courts) trong vòng 24 tháng.
– Nếu quý vị làm trong quân đội (military) và đang thi hành nhiệm vụ.

Nếu quý có nằm trong những lý do trên thì quý vị có thể điền vào lý do, ký tên và gửi lại cho toà để được phép miễn đi. Quý vị cũng có thể gọi lên toà để xin miễn đi với lý do chính đáng.

Mỗi người đi làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn sẽ được trả tiền thù lao bằng ngân phiếu (check) cho $6 một người.

Khi đi ra toà, quý có thể mang theo đồ ăn trưa, nhưng không được mang theo ly miễng (glass containers) vì ở đó có bán nước (vending machines). Những đồ dưới đây không được mang vô toà:
– Súng/bao súng
– Dao các loại
– Xịt cay (mace)
– Kéo hoặc dao mổ (Medical Tools)
– Đồ miễng (Glass object or containers)
– Những đồ vật nhọn như kim, nhíp (tweezers, knitting needles)

Khi đến toà không cho:
– đội nón
– mặc áo ba lỗ hoặc áo bó
– các áo thung thô lỗ, tục, nội dung không tốt (displays offensive, vulgar, racist, obscene language or graphics t-shirt)
– không cho chụp hình hay quay phim (video) trong toà
– không được đọc khi vào trong phòng toà
– điện thoại cầm tay (cellphones) phải tắt hoặc để rung (silent mode) trong phòng toà.

Khi ông/bà quan toà bước ra quý vị phải đứng lên nghiêm chào rồi ngồi xuống nghe quan toà thông báo coi hôm nay quan toà cần chọn bồi thẩm đoàn hay không. Nếu không cần thì quan toà sẽ cho quý vị về sớm.

Lỡ quý vị có công chuyện không đi ngày ra toà được thì quý vị có thể gọi để xin dời ngày khác (reschedule your jury service) để ra toà.

*Xin quý vị lưu ý nếu có ai gọi phone hoặc gửi email nói họ là cảnh sát viên làm việc cho toà để đòi tiền phạt vì quý vị không ra toà làm nhiệm vụ bồi thẩm đoàn thì đừng tin lời họ vì họ là giả mạo (scam).

***Nguồn thông tin lấy từ trang mạng website chính của thành phố Houston www.houstontx.gov/courts/jury_information.htmltự Danny thông dịch***

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source