Khách hàng nổi đóa, tấn công vào tiệm Nail vì làm hỏng móng

Khách hàng nổi đóa, tấn công hào tiệm Nail vì làm hỏng móngsource