Khánh Hà & Tuấn Ngọc – LK Swing / PBN 109

Khánh Hà & Tuấn Ngọc – LK Swing / PBN 109 PARIS BY NIGHT 109 – 30th ANNIVERSARY CELEBRATION © 2013. Thúy Nga Productions. Tất cả các quyền.
=================nguồn