Khi Mướn Xe (Rental Car) Có Nên Mua Thêm Bảo Hiểm Không??? 🤔🤔🤔Dạ thưa không cầ…


Khi Mướn Xe (Rental Car) Có Nên Mua Thêm Bảo Hiểm Không??? 🤔🤔🤔

Dạ thưa không cần mua thêm phần bảo hiểm của họ nếu quí vị đã có mua bảo hiểm (personal auto insurance) riêng rồi. Đa số các thân chủ và khách của văn phòng Danny mua bảo hiểm xe là 1 1/2 hoặc 2 chiều, chỉ có một vài khách là mua 1 chiều (liability only) thôi.

Một chiều rưỡi là có phần bảo hiểm bồi thường cho đụng xe (collision) và cao hơn nữa 2 chiều (full coverage) thì có phần bảo hiểm bồi thường toàn diện (comprehensive coverage). Các ACE dùng bảo hiểm riêng của mình lỡ đụng xe người khác thì báo cho bảo hiểm mình biết để họ bồi thường đối phương nhưng mình vẫn phải trả tiền khấu trừ (deductible).

Nếu quí vị nào không có bảo hiểm xe thì mới nên mua phần bảo hiểm để bảo vệ cho xe quí vị mướn.

Nếu quí không có xe và lái xe mướn hay mượn thường xuyên thì nên mua loại bảo hiểm gọi là Non-Owner Car Insurance.

Nếu quí vị có mua PIP (Personal Injury Protection) trong hợp đồng bảo hiểm xe hoặc quí vị có bảo hiểm sức khỏe thì có thể dùng đến khi lái xe mướn (rental car) lỡ bị đụng mà bị thương tích (medical cost).

Nếu quí vị có nhà và có mua bảo hiểm nhà (homeowners or renters insurance) thì có thể dùng để bồi thường những vật quí giá bị mất cắp trong xe mướn nhưng quí vị phải trả tiền khấu trừ (deductible).

Khi quí vị mướn xe và dùng thẻ tín dụng (credit cards) thì hãng của thẻ tín dụng có thể dùng để bồi thường khi có chuyện nhưng là dự bị (secondary coverage) sau khi hãng bảo hiểm của quí vị trả trước. Sau đây là 3 loại thẻ tín dụng và cách họ bồi thường cho xe quí vị mướn như sau:
– VISA : cho bồi thường xe mướn nhưng không bồi thường trong vòng tối đa 15 ngày mướn xe. Không bồi thường cho thương tích, xe đối phương hoặc hao mòn (wear and tear) bánh xe.

– MASTERCARD : chỉ có phần bồi thường cho xe mướn trên các thẻ Platinum, Gold, World và World Elite. Bồi thường trong vòng tối đa là 31 ngày và tiền bồi thường tối đa lên tới $50,000.

– AMERICAN EXPRESS : bồi thường sau bảo hiểm của quí vụ (secondary coverage) tới $50,000 cho đụng xe (physical damage) và trộm cắp (theft).

– DISCOVER : chỉ bồi thường tới $25,000 mà không bồi thường cho trộm cắp hoặc xe đụng của đối phương.

Quí vị nhớ từ chối (decline) không mua thêm bảo hiểm của chổ mướn xe (rental car place) nếu mình không muốn không thôi quí vị sẽ tốn thêm $7-$15 (liability coverage) mỗi ngày mướn xe.

Mến chúc quí vị mướn xe được thuận lợi và thượng lộ bình an 🙏🏼

Danny N Nguyen

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source