Khi rảnh rỗi nhớ day huyệt Hậu Khê: Điều kỳ diệu sẽ xảy ra với cơ thể bạn

Kênh Cuộc Sống Hạnh Phúc là Kênh sẽ đem đến cho các bạn kinh…Nguồn

6 Nhận xét

 1. Tại sao thuộc lớp "Cổ lai hy"
  Tới nay tầm nhìn chẳng kém gì
  8/10 khi kiểm tra mắt
  Sử dụng vi tính chẳng mờ chi
  Đời lính cho tôi một thói quen
  "Tiết kiệm nhãn lực" chẳng bị ghèn
  Khi không cần thiết, cho mắt nghỉ
  Nhắm mắt ngồi thiền tập thành quen
  Sử dụng vi tính đã nhiều năm (1993-2018)
  Khi làm một mình, một mắt nhắm
  Mỏi mắt này, mở thay mắt khác
  Tôi hành nghề đồ họa, 2-3 D
  Kinh tế xây dựng khá lành nghề (ĐT, DT & TQT)
  Công việc hoàn toàn không nhàn nhã
  Già, mắt 8/10 tốt khỏi chê
  Được thế nhờ tiết kiệm kể trên
  Hàng ngày mắt cũng được luyện rèn
  Khi tập một bài chuyên về mắt
  Khiến điểm vàng trong mắt lớn thêm
  Cách tập có lợi cho điểm vàng
  Trừng (nhướn) mắt nhìn thẳng chẳng liếc ngang
  Trở lại bình thường xong lại nhướn
  Mươi phút đâu tốn thời gian vàng
  Chuyển sang tập liếc mắt dọc, ngang
  Lên, xuống mắt đưa thật nhẹ nhàng
  Cần nhớ mắt tốt là gan tốt
  Tập mắt chẳng tốn nhiều thời gian
  Người có tài "Bách bộ xuyên dương"
  Mắt luôn tinh tường khác người thường
  Phải ra trận, cái tâm không ác
  Không bắn chết, chỉ bắn bị thương.
  Khi bắn bị thương – Giữ được Tâm
  Chỉ bắn bị thương – Nghĩ có tầm
  Lính bị thương – Cần người phục vụ
  Đau kêu la – Kẻ khác động tâm

Comments are closed.