Không lực Canada áp sát oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga – Tin Canada Apr 24

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…

source