Kĩ sư Gốc Việt được nước Mỹ vinh danh như Neil Armstrong

Kĩ sư Gốc Việt được nước Mỹ vinh danh như Neil Armstrong —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều nhiều những…

+++++++++++++++++++++++++

source