Kỹ Thuật Đắp Bột Cơ Bản – How To Do Artificial Nail Basic | Học Nail Tại Nhà.

Kỹ Thuật Đắp Bột Cơ Bản – How To Do Artificial Nail Basic | Học Nail Tại Nhà. Chào Mừng Bạn Đến Với Xóm…
=================source

43 Nhận xét

  1. Nếu đắp còn non như thé này thi ko nên dậy , nailzone minh thấy ơ vnam cung khá nổi tiếng . Hnay mới dc xem cách đắp của co giáo ở đây , haha . Lấy bột thi ngón thi nhiêu lưu huynh quá , ngón thi bột chưa chín đã đặt lên móng . Có thể san phẩm lam ra đẹp , nhưng nếu cái cơ bản vê lấy bột ma k chuẩn thi tôt nhât ko nên dậy . Bơi sẽ rât nhiêu ng học theo cái sai đấy .

Comments are closed.