Làm đẹp và tăng imcome cho tiem nail

Lấy ví dụ nếu tiệm bạn đã đông khách như thế này . Mà có thể nâng giá thêm $5 cho mỗi dịch vụ thì bạn hái được bao nhiêu tiền mỗi năm…
=================source