Làm móng ở Mỹ # 30 | Fullset nhọn Nail với lớp phủ gel mờ

Hôm nay làm việc với nhau, hoàn toàn khác nhau, khi bạn xem video này.
source