Làm móng ở Mỹ, Fullset Acrylic Sơn Gel

Hôm nay, chúng tôi có thể cài đặt toàn bộ acrylic, bộ đôi này
source