Trang điểm: Làm thế nào để che phủ các khoảng thâm đen

tất cả mọi người tôi biết đã có quầng, nhưng đừng lo lắng! Đôi khi họ có thể làm cho bạn trông sexy, và có rất nhiều yếu tố về lý do tại sao một sẽ có họ?

source