Làm thế nào để trang điểm màu đậm

đây là mùa để thử một màu môi mới! Làm thế nào về sẽ tối hơn? Tôi hy vọng bạn guys có cơ hội để thử này nhìn vampy! Đừng quên chia sẻ cái nhìn của bạn với tôi…

source