Làm nghề Nail ở vùng New York

Sự thật đắng chát Người Việt làm nghề Nail ở Mỹ Nhiều người những tưởng cuộc sống của bà con kiều bào làm nail tại Mỹ là rất nhàn…source