Làm sao để dạy con nói Tiếng Việt tại Canada?

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…



source

2 Nhận xét

  1. bạn chị t thì nói dc tiếq nhật đi xuất khảu lao đọg lun. ai cũq làm dc, t cũng sẽ làm dc

Comments are closed.