Làm Số An Ninh Xã Hội Cho Những Ai Không Có Quốc Tịch Hoa Kỳ Social Security C…


Làm Số An Ninh Xã Hội Cho Những Ai Không Có Quốc Tịch Hoa Kỳ

Social Security Card for a Noncitizen Adult

Trường hợp quý vị nào chưa có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng có giấy phép (permission to work) từ Bộ Nội An (Department of Homeland Security) thì có thể làm thẻ an ninh xã hội (Social Security number Card). Quý vị phải chuẩn bị có đầy đủ giấy tờ để trình nộp như sau:

– Form I-551 (Lawful Permanent Resident Card, Machine Readable Immigrant Visa) kèm theo hộ chiếu chưa hết hạn.
– I-766 (Employment Authorization Document, EAD, work permit) thẻ đi làm.
– I-94 (Arrival/Departure Record)

Nếu các em nào là du học sinh F-1 hoặc M-1 thì cần trình I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status). Nếu là du học sinh được phép đi làm ở trường thì phải nộp thư của DSO (Designated School Oficial) kèm với thông tin của chổ làm như: làm việc gì, bắt đầu làm khi nào, làm bao nhiêu giờ, và tên số điện thoại của sếp. Còn nếu có thẻ đi làm (work permit) thì phải trình luôn.

Nếu là J-1 hoặc J-2 (exchange visitor) thì cần trình DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status).

Trường hợp nếu chính phủ (federal law) bắt buộc quý vị phải có số an ninh xã hội vì một lý do gì thì quý vị cho xem lá thư đó. Trong thư phải để điều kiện như sau:

– tên của quý vị cần số an ninh xã hội
– có tên và số điện thoại của Agency cần quý vị có số an ninh xã hội để liên lạc

Số an ninh xã hội cho thuế (taxes)

Nếu quý vị cần số an ninh xã hội cho thuế thì quý vị có thể xin (Individual Taxpayer Identification Number) từ sở thuế vụ (IRS). Đến trụ sở IRS hoặc gọi số miễn phí 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676), và yêu cầu Form W-7 (Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number).

Số an ninh xã hội này để làm thuế và không được dùng đi làm (you cannot use it for work).

Lưu ý quý vị không cần số an ninh xã hội (social security number) khi:
– Giao dịch với nha Bank (conduct business with a bank).
– Ghi danh đi học (register for school).
– Ghi danh đi thi (apply for educational tests).
– Mua bảo hiểm.
– Thi lấy bằng lái xe.

Thường thì quý vị sẽ nhận thẻ an ninh xã hội trong vòng 10 ngày sau khi quý vị nộp đơn giấy tờ đầy đủ và duyệt.

Nếu quý vị muốn đổi tên trên thẻ an ninh xã hội vì lý do mới có quốc tịch đổi tên mới hoặc lập gia đình (marriage), ly dị (divorce) thì quý vị đem giấy tờ bằng chứng cần thiết đến văn phòng an ninh xã hội gần nơi quý vị ở để đổi tên làm thẻ mới.

Nguồn thông tin về đề tài này Danny lấy từ
https://www.ssa.gov/ssnumber/ss5doc.htm

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source