Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho Thẻ Vàng


Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho Thẻ Vàng

Gold Card là gì?

Thẻ Vàng gọi bằng tiếng Anh là Gold Card dành cho những ai có mức lương thấp (low income) đang cư ngụ (resident) ở quận Hạc (Harris County) có thể làm đơn xin thẻ vàng để trợ giúp phần nào về tiền khám bệnh, tiền bệnh viện hoặc tiền co-pay. Nếu quý vị nào hội đủ điều kiện thì mang giấy tờ sau đây đến văn phòng Hiệp Lực (VN Teamwork) nằm trong khu Lee Sandwich trên đường Bellaire để hướng dẫn quý vị điền đơn miễn phí:

– mang theo thẻ TX ID hoặc bằng lái xe chứng nhận đang cư ngụ ở quận Hạc (Harris County).

– mang theo thẻ an xin xã hội (social security card).

– mang theo hộ chiếu Mỹ (US Passport) hoặc giấy khai sinh (birth certificate) hoặc thẻ xanh (green card).

– chứng nhận mức lương (proof of income) 1 tháng lương check (1 month check stubs).

– Any bills hoặc bank statement (trong vòng 60 ngày).

– giấy tờ khai thuế (income tax) nếu cần.

– Thẻ CHIP hoặc Medicaid nếu cần.

Văn phòng Hiệp Lực sẽ có nhân viên giúp hướng dẫn quý điền đơn để làm thẻ vàng từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa.

Nguồn thông tin để viết Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho Thẻ Vàng là Danny tự dịch lại cho các ACE hiểu rõ thêm về đề tài này trên trang mạng internet www.vnteamwork.org

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source