ăn lẩu và di dạo qua khu ‘Bird & Flower Market’ (Hong Kong) (Cuộc Sống Xứ Người – Hà Lan | Châu Âu)

+++++++++++++++++++++++++

source