Lấy Việt kiều Mỹ 10 năm chưa đám cưới vẫn Hạnh phúc không ai bằng!

Lấy Việt kiều Mỹ 10 năm chưa đám cưới vẫn Hạnh phúc không ai bằng! Chị Hồng (Michelle Nguyễn, 1987) là mẹ của ba em bé xinh xắn, kháu khỉnh….

+++++++++++++++++++++++++

source