Lễ hội Caribbean ở Toronto – Tin Canada Aug 07

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source