Lễ Hội Mùa Hè Việt Summer Fest 2017 Đầu Tiên của Người Việt tại Toronto

VIETV Canada – Đài truyền hình việt ngữ của người Việt tại Canada trình chiếu liên tục 24h, 7 ngày với…source