Lee Sandwhiches: Bánh mì Việt nhà họ Lê lừng danh nước Mỹ

Lee của Sandwhiches: Bánh mì Việt nhà họ Lê lừng danh nước Mỹ Thương hiệu Lee của bánh Sandwich của gia đình nhà họ Lê ở San Jose đã nổi tiếng từ lâu…

+++++++++++++++++++++++++

source