Liên Khúc Mùa Thu Lá Bay, Xứ Người Nhớ Quê – Vân Sơn 36 Người Việt Trên Xứ Đài

Liên Khúc Mùa Thu Lá Bay, Xứ Người Nhớ Quê (Hoàng Nghĩa) – Trường Vũ) – Vân Sơn 36 Người Việt Trên Xứ Đài Vân Sơn …nguồn

8 Nhận xét

  1. Chúc ba Vân Sơn cuối tuần vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho khán giả 🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭

Comments are closed.