Liên Khúc Tình Người Kỹ Nữ – Chế Linh, Trường Vũ, Chế Phong – Vân Sơn 36 Người Việt Trên Xứ Đài

Liên Khúc Tình Người Kỹ Nữ – Chế Linh, Trường Vũ, Chế Phong – Vân Sơn 36 Người Việt Trên Xứ Đài Vân Sơn – https://www.youtube.com/user/VanSonOnline …nguồn

9 Nhận xét

  1. Năm nay cháu 19t nhưng cháu lại rất yêu thích dòng nhạc sến, bolero trữ tình. Và cháu cũng rất thích bác chế linh và bác trường vũ.

Comments are closed.