Lipstick Bullet

Đã chán (dành quá nhiều thời gian để phá huỷ các zombies trên black ops), vì vậy quyết định quay một cảnh hành động đóng gói mà đi cùng với một hướng dẫn rất đơn giản về cách …
source

46 Nhận xét

  1. somebody please make a diy video on how to make kissin kate barlow's lipstick tube from the movie holes!!!

  2. leaves the battle field "oh, gotta make sure my makeup is on point" lol but I still love this video

  3. well its not really fixed because watch at 2:12 when she goes to apply the lipstick to her top lip, it breaks again, that's why she didn't film her putting it on her top lip… :/

Comments are closed.