Lời chào từ danh ca “Adele” Việt

nguồn

35 Nhận xét

  1. What the fuck 😂😂😂 trẻ măng và miễn phí 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. "Hồi mình trẻ….măng…. và…. miễn phí "😂😂vâg dịch quá sát gốc 😂😂

Comments are closed.