Lời kể kinh hoàng của khán giả xem Chọi trâu Đồ Sơn 2017

Lời kể kinh hoàng của khán giả xem Chọi trâu Đồ Sơn 2017 Một ngày sau khi xảy ra sự cố trâu chọi số 18 húc chủ của mình ngay tại sân đấu…

+++++++++++++++++++++++++

source