Lòng vòng phố thị Sài Gòn.

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Lòng vòng phố thị Sài Gòn, đi và vui với sự phát…Nguồn

5 Nhận xét

  1. Anh có định đi chợ hoa Bến Bình Đông Quận 8 để quay không ? Nơi này có cảnh trên bến dưới thuyền cũng thú vị !

  2. Chú Dũng, chú ăn Mỳ bên này vời bên Mỹ chổ nào ngon ? Con thấy không chổ nào bán mỳ ngon hơn ở Saigon, dù đó là bên TQ

Comments are closed.